Aanpak

Welke veranderwens een organisatie ook heeft, door een persoonlijke aanpak en de beschikking over een uitgebreide toolbox aan kennis, ervaring en instrumenten kunnen we samen elk project realiseren!

In elke organisatie worden projecten gestart, die gericht zijn op het realiseren van een verbetering in de organisatie. Of het nu gaat om het opnieuw inrichten van werkprocessen, het omlaag brengen van het ziekteverzuim, het uitvoeren van een beleids- of jaarplan (bijv. HR, communicatie- of opleidingsplan), het verbeteren van de Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers of het invoeren van een nieuwe dienst of product, elk project start met een veranderwens.

Deze wens is de start van mijn inzet: samen met u zal ik deze gaan verkennen, waarbij zaken als het bepalen van de noodzaak voor de organisatie, de belanghebbenden, het specificeren van het uiteindelijke doel, de betrokkenheid van de medewerkers, het plaatsen van het project binnen de organisatie (een project staat nooit op zichzelf), aspecten zijn die aan de orde komen. Op basis daarvan maken we samen een plan van aanpak, dat concreet is en als resultaat heeft om helderheid te verschaffen over de stappen die nodig zijn om het projectdoel te realiseren. Denk daarbij niet aan het opleveren van een groot rapport en veel vergaderingen, want na de verkenning wordt direct gestart met het project! Prachtig om te zien dat een snelle actie veel energie oplevert, waardoor men vertrouwen krijgt in het project en er graag gezamenlijk de schouders onder zet.

"Met uw kennis en menskracht en mijn persoonlijke begeleiding maken we de puzzel compleet!"