Aanbod

Hieronder een overzicht van het aanbod dat Martha Buning samen met haar netwerk biedt. Het is een inkijkje in de mogelijkheden, vanuit de veranderwens wordt samen de gewenste aanpak bepaald.

Instrumenten NPDI

Duurzame Inzetbaarheid is een breed onderwerp. Dit maakt dat we regelmatig horen: ‘waar moet ik beginnen’? Het leuke is dat veel organisaties zonder het zelf te beseffen allang bezig zijn met het verbeteren van de Duurzame Inzetbaarheid van hun medewerkers, maar daar nog geen labeltje op hebben gehangen. Als Partner van het NPDI maakt Martha Buning gebruik van de instrumenten die in samenwerking met TNO zijn ontwikkeld. Deze instrumenten zijn ingedeeld in 3 niveau’s: voor de organisatie, voor leidinggevenden en voor de medewerkers. Een kleine greep uit het aanbod:

Oriëntatiescan – geeft de organisatie inzicht in de redenen om als organisatie aan de slag te gaan met Duurzame Inzetbaarheid en wat een effectieve implementatiestrategie is. Modules hierin zijn bijvoorbeeld gericht op Ambities, Ontwikkelingen, Middelen-analyse, Bedrijfsscan en Maximaal benutten van personeel.

DIX – Duurzame Inzetbaarheids Index – geeft inzicht in waar de medewerker staat op de terreinen Gezondheid & energie, Competenties, Motivatie & betrokkenheid en Arbeid en de eisen/wensen die dit met zich meebrengt.

Projectbegeleiding- en advies

Als ervaren adviseur kan Martha uw project om de Duurzame Inzetbaarheid van uw medewerkers te verbeteren, van begin tot eind begeleiden. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de ESF subsidie van het Agentschap SZW. Op onderdelen werkt Martha samen met bijvoorbeeld Vitalavie en FoodtruckMascha, die werken aan het vitaal houden van medewerkers in organisaties. Juist deze samenwerking leidt tot een zeer goed uitgewerkt programma en gegarandeerd een verandering bij uw medewerkers.

Proeverij Scrum

In 2 uur wordt u meegenomen in de theorie achter Scrum en ervaart u hoe het in de praktijk werkt. U krijgt in vogelvlucht een beeld van wat de methodiek voor uw organisatie kan betekenen en krijgt vanzelf zin in meer!

Workshop Scrum

Na de eerste verkenning gaat u de verkregen theorie in de praktijk brengen: u ervaart, eventueel met een zelf ingebracht projectdoel, welke stappen in het proces doorlopen worden. Zo krijgt u een gevoel bij de resultaat- en klantgerichtheid van de methodiek en het werken in zelf-organiserende teams, waar Scrum een belangrijke bijdrage aan levert. Het kan niet anders dan dat u net zo enthousiast wordt als de workshopdeelnemers die u voorgingen!

Executive & teamcoaching

In samenwerking met Nienke Schaap wordt de verdieping gezocht in veranderingsprocessen. Daarbij wordt de uit Amerika overgehaalde methode Immunity to Change gehanteerd, er op gericht om de weerstand bij veranderingen op te sporen, mensen inzicht te geven in hun eigen handelen en daadwerkelijk te komen tot nieuwe stappen en sterkere mensen.

Workshopdag Scrum

Heeft u zelf al een project in gedachten die via Scrum kan worden uitgevoerd? Of heeft u specifieke vragen over de samenwerking binnen uw team of bijvoorbeeld over het concreet maken van het projectdoel? Dan is de Workshopdag iets voor u: hiermee wordt naast de theorie en het ervaren van de praktijk, ook ingezoomd op uw specifieke vraagstukken. Alles er op gericht om de dag met een grote hoeveelheid direct toepasbare kennis en vaardigheden te beëindigen.

Snelkookpanscrum

Heeft u een veranderwens en wilt u deze met een klein team in korte tijd realiseren? Of wilt u het project dat eigenlijk al gestart had moeten zijn, een snelle start meegeven met veel quick-wins? Dan is de twee-daagse Snelkookpanscrum echt iets voor u! U gaat met uw eigen projectdoel aan de slag, met betrokken mensen en een duidelijk gewenst resultaat. Door een goede focus en twee dagen hard werken, zorgt u ervoor dat u het projectdoel realiseert en direct kunt overgaan tot implementatie in uw organisatie (en waarschijnlijk heeft u daarvoor ook al een aantal stappen gezet). Een manier van werken die voor iedereen veel energie oplevert!