Samenwerken

Samenwerken is voor mij erg belangrijk: ik krijg er energie van, er ontstaan nieuwe ideeën en door taken te verdelen, doe je waar je het beste in bent. Alles is er op gericht om het maximale resultaat voor de klant te behalen, om het project te realiseren die zorgt voor groei van de organisatie en haar medewerkers.

Dit betekent dat ik mensen om mij heen heb die met elkaar vele onderwerpen hebben verkend en een schat aan ervaring hebben opgedaan. Zo kunnen we samen veel vragen beantwoorden en projecten bemensen.

"Door samen te werken kun je net dat stapje verder komen, inspireer je elkaar en deel je kennis, ervaring en middelen."

Ik werk samen met o.a. de volgende mensen/organisaties:

Ook ben ik actief lid van diverse netwerken, zoals:

  • P&O Grandcafe: Een platform van P&O’ers en leidinggevenden in Friesland waar kennis en kunde op het P&O vakgebied, informeel met elkaar wordt gedeeld en uitgewisseld.
  • Thematafel Noorden Duurzaam – Duurzame Inzetbaarheid: De tafel is een verzamelplaats van specialisten, onderzoekers en opinieleiders op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid. De tafel richt zich op kennisdeling, het bevorderen van onderzoek naar inzetbaarheidsbeleid en de toepassing ervan en is gericht op het bevorderen van een integrale aanpak en ketensamenwerking.
  • P&O netwerk Zorg en Welzijn: Discussiegroep en platform voor uitwisseling voor mensen die werkzaam zijn in P&O functies bij zorg-en welzijnsinstellingen in Friesland.
  • Alles is Gezondheid: is het Nationaal Programma Preventie waarin partijen afspraken maken en gezamenlijk acties ondernemen die een beweging op gang brengen. Een beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland.