“Organisaties en teams laten groeien en medewerkers met enthousiasme en plezier hun werk laten doen, daar ga ik voor!”

Martha Buning

“Samenwerken met Martha is een garantie voor creativiteit, heldere inzichten en gezamenlijke stappen vooruit. Martha is sterk beeldend georiënteerd en zorgt ervoor dat de hoofdlijn in een proces goed inzichtelijk wordt gemaakt. Dit gekoppeld aan een actiegerichte aanpak van zaken. Ze weet op een uitdagende manier de sterke kanten van Agile werken over te brengen, zet je aan het denken maar zorgt er ook voor dat het daar niet bij blijft. Ook is ze goed ingevoerd in het kennisnetwerk en kan ze snel relaties naar andere disciplines leggen als dat nodig is. Martha neemt geen opdrachten aan waar ze zelf niet achter staat. Daardoor kan ze doen waar ze goed in is!!”

Berend Tirion - Opgaveregisseur Provincie Fryslân

Bekijk alle referenties