Referenties

“Samenwerken met Martha is een garantie voor creativiteit, heldere inzichten en gezamenlijke stappen vooruit. Martha is sterk beeldend georiënteerd en zorgt ervoor dat de hoofdlijn in een proces goed inzichtelijk wordt gemaakt. Dit gekoppeld aan een actiegerichte aanpak van zaken. Ze weet op een uitdagende manier de sterke kanten van Agile werken over te brengen, zet je aan het denken maar zorgt er ook voor dat het daar niet bij blijft. Ook is ze goed ingevoerd in het kennisnetwerk en kan ze snel relaties naar andere disciplines leggen als dat nodig is. Martha neemt geen opdrachten aan waar ze zelf niet achter staat. Daardoor kan ze doen waar ze goed in is!!”

Berend Tirion - Opgaveregisseur Provincie Fryslân

“De startsessie was goed, die heeft ervoor gezorgd dat we snel een team waren, er goede samenwerkingsafspraken waren, de verwachtingen afgestemd waren en we met acties aan de slag konden. Ook jullie flexibiliteit om de aanpak steeds weer aan te passen aan wat er op dat moment gevraagd werd, werkte goed. Bovendien stuurden jullie er steeds op dat er weer duidelijke afspraken kwamen waar we mee verder konden. En dat was echt nodig.”

Johan Grijpstra - Sr projectleider flexpool Provincie Fryslân

“Ik durf te stellen dat we er niet in geslaagd waren om op 1 december een resultaat op te leveren zonder deze aanpak en zonder jullie sturing. De druk was nodig om tijdig “klaar” te zijn.

Het meest aansprekend van de scrumaanpak vind ik dat je als groep opereert en werkafspraken maakt waarbij het mogelijk is om ieders competenties en capaciteit  zo goed mogelijk in te zetten en er ook nadrukkelijk een sfeer ontstaat van ‘ieder doet wat’.”

Walter Kromhout - Sr adviseur strategische staf Gemeente Leeuwarden

“De werkwijze die Martha hanteert is energiek, verfrissend en inspirerend. Martha bood tijdens onze tweedaagse Scrumsessie de juiste ondersteuning op maat, passend bij onze vraag en onze organisatiecultuur. We geven dit graag een vervolg!” 

Beleidsmedewerker - Landelijke zorgorganisatie

“Prettig om naar Martha te luisteren en te kijken in de presentatie. Mooi rustig en niet te veel en te lang aan het woord”
“Leuke begeleiding, no nonsense”
“In tijden niet zo’n leuke training gehad!”
“Blij dat ik op mijn vrije dag ben teruggekomen”

Deelnemers workshop - Scrum

“Martha is aangenaam authentiek, enthousiast en bescheiden. Ik was erg tevreden met het resultaat. Ze heeft met veel enthousiasme een prima sessie neergezet. We weten haar te vinden!” Over de workshop Scrum bij AC Adviseurs.

Arjen Koomen - Partner AC Adviseurs

“Ik waardeer Martha voor haar optimisme en pro-actieve werkhouding. Ze zorgt dat ze up to date blijft waardoor haar inbreng zeer vernieuwend is.”

Jacoba de Wolff - HRM adviseur Thuiszorg Het Friese Land